Trainingen

 

Wintertraining Optimist - 01 zaterdag 18 december 2021 14:00
Wintertraining Optimist - 02 zaterdag 22 januari 2022 14:00
Wintertraining Optimist - 03 zaterdag 26 februari 2022 14:00
Wintertraining Optimist - 04 zaterdag 12 maart 2022 14:00
CWO monitoren dag zaterdag 19 maart 2022 10:30
Wintertraining Optimist - 04 zaterdag 2 april 2022 14:00
Training vaardigheid motorboten - 01 zaterdag 9 april 2022 11:00
Training Optimist - 01 zaterdag 9 april 2022 13:00
Training Laser - 01 zaterdag 9 april 2022 13:00
Training vaardigheid motorboten - 02 zaterdag 7 mei 2022 11:00
Training Optimist - 02 zaterdag 7 mei 2022 13:00
Training Laser - 02 zaterdag 7 mei 2022 13:00
Training vaardigheid motorboten - 03 zaterdag 4 juni 2022 11:00
Training Optimist - 03 zaterdag 4 juni 2022 13:00
Training Laser - 03 zaterdag 4 juni 2022 13:00
Training vaardigheid motorboten - 04 zaterdag 11 juni 2022 11:00
Training Optimist - 04 zaterdag 11 juni 2022 13:00
Training vaardigheid motorboten - 05 zaterdag 25 juni 2022 11:00
Training Optimist - 05 zaterdag 25 juni 2022 13:00
Training Laser - 04 zaterdag 25 juni 2022 13:00
Training vaardigheid motorboten - 06 zaterdag 2 juli 2022 11:00
Training Optimist - 06 zaterdag 2 juli 2022 13:00
Training Laser - 05 zaterdag 2 juli 2022 13:00
Laser clinic zaterdag 16 juli 2022 10:30
Trainingsweek voor Optimist, Splash en Laser maandag 25 t/m vrijdag 29 juli 09:00
Training Optimist - 07 zaterdag 6 augustus 2022 13:00
Training Laser - 06 zaterdag 6 augustus 2022 13:00
Training Optimist - 08 zaterdag 20 augustus 2022 13:00
Training Optimist - 09 zaterdag 10 september 2022 13:00
Training Optimist - 10 zaterdag 17 september 2022 13:00
Training Laser - 07 zaterdag 17 september 2022 13:00