Lidmaatschap

Inschrijven

Wilt u lid wordenvan onze vereniging, meldt u dan aan via het onderstaand inschrijfformulier. Gelieve dit in te vullen en ondertekend terug te sturen naar onze ledenadministratie: vremdijck(at)clemmens.be

 

Lidgeld

Gezinslidmaatschap = € 100,50 per jaar + 1 stemrecht

 

Lidmaatschap afmelden

Bent u van plan uw lidmaatschap op te zeggen, laat dit dan uiterlijk 31 december weten aan onze ledenadministratie per e-mail of brief. 

Bij niet tijdige opzegging van uw lidmaatschap, geldt een contributieplicht voor het gehele volgende jaar.