Clubkampioenschappen

Puntentelling Clubkampioenschap W.V. VREMDIJCK

voor het Jaarklassement per Klasse

 

 

    

1.    Om u te klasseren voor het jaarklassement moet u lid zijn van W.V. Vremdijck.

 

Toets : u bent lid van W.V. Vremdijck indien u uw contributie vóór 1 oktober van het betreffende jaar voldaan hebt en indien u niet geschrapt of geschorst bent als lid.

 

2.    Om in aanmerking te komen voor een aandenken en/of een prijs moet u ingeschreven zijn als verantwoordelijk persoon -zie naar regel 46 van “De Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020” (RvW)-, op minstens 3 wedstrijden[1] van W.V. Vremdijck voor uw Klasse.

 

Toets : uw naam moet als verantwoordelijk persoon voorkomen op minstens drie uitslagen van wedstrijden voor uw Klasse. Inschrijvingen op Delta Combi Optimist C, Bobonne Cup Optimist C, bemanningswisselwedstrijden, ?-uren races, sprintwedstrijden, teamzeilwedstrijden en matchraces tellen niet mee om na te gaan of u dit aantal haalt.

 

     Het jaarklassement wordt opgemaakt als volgt :

 

1.    U krijgt per geldige, gevaren race van elke wedstrijd voor uw Klasse een aantal punten volgens

de plaats die u gevaren heeft, alleen rekening houdende met de inschrijvingen en de behaalde plaatsen van leden en alsof er geen niet-leden ingeschreven waren, of plaatsen behaald zouden hebben.

         

     Bijvoorbeeld : 1e plaats = 1 punt, 2e plaats = 2 punten, enzovoort.

         

DNC, DNS, OCS, DNF, RET, DSQ, DNE, RDG, UFD en BFD geven steeds recht op een aantal punten gelijk aan het aantal ingeschrevenen op de wedstrijd plus 1. Uitslagen van Delta Combi Optimist C, Bobonne Cup Optimist C,bemanningswisselwedstrijden, ?-uren races, sprintwedstrijden, teamzeilwedstrijden en matchraces tellen niet mee.

 

DNC geeft steeds recht op een aantal punten gelijk aan het aantal ingeschrevenen op het clubkampioenschap[2] plus 1. Uitslagen van Delta Combi Optimist C, Bobonne Cup Optimist C,?-uren races, sprintwedstrijden, bemanningswisselwedstrijden, teamzeilwedstrijden en matchraces tellen niet mee.

 

Elke geldige, gevaren race, telt mee voor het clubkampioenschap, ook al waren er geen prijzen voor de betreffende wedstrijd (wegens in totaal te weinig geldige, gevaren races, zie naar de wedstrijdbepalingen per wedstrijd).

    

2.    Alle punten worden samengeteld en er wordt een aantal hoogste punten afgetrokken. Dit aantal hoogste punten wordt als volgt bepaald : 25 %, afgerond naar beneden, van het totaal aantal geldige, gevaren races door de betrokken Klasse. De Delta Combi Optimist C, Bobonne Cup Optimist C,bemanningswisselwedstrijden, ?-uren races, sprintwedstrijden, teamzeilwedstrijden en matchraces tellen niet mee voor het bepalen van het aantal hoogste punten dat afgetrokken moet worden.

 

     De punten voortkomende van DNE mogen evenwel nooit afgetrokken worden.

 

Bijvoorbeeld : de Spankerklasse vaart over het hele seizoen 19 geldige races : 25% van 19 is 4,75, zodat er afgerond wordt op 4 af te trekken hoogste punten.

 

3.    Diegene met de laagste score wordt de winnaar (“clubkampioen”) van de Klasse. Bij gelijke scores wint diegene met de meeste laagste punten. Voorbeeld 1 : A 3x1; B 4x1; B wint. Voorbeeld 2 : A 4x1, 3x2; B 4x1, 2x2; A wint. Om de gelijkheid te verbreken gebruiken we appendix A: A8 RvW 2017-2020.

 [1] Een wedstrijd beslaat bij W.V. Vremdijck meestal één dag en uitzonderlijk meerdere dagen (bv. de Braakman Cup Spanker), en moet minstens één geldige, gevaren race omvatten, maar het is in principe wel de bedoeling dat elke wedstrijd meerdere geldige, gevaren races zou omvatten. Bijvoorbeeld : bij een gewone “clubwedstrijd voor alle Klassen” is het de bedoeling dat die wedstrijd niet meer dan één dag beslaat en dat er op die dag vier geldige races gevaren zouden worden, maar door diverse omstandigheden, vooral m.b.t. het weer, lukt dat niet altijd.

 

[2]Het clubkampioenschap omvat alle wedstrijden voor de betreffende Klasse van het kalenderjaar, en wordt beschouwd als een “wedstrijdserie langer dan een evenement”, zoals bepaald in appendix A: A9 RvW 2017-2020.