Geschiedenis

De Geschiedenis van W.V. Vremdijck

Watersportvereniging Vremdijck werd op 25 maart 1964 opgericht, als een bij het KNWV aangesloten vereniging en heeft als thuiswater het Braakmanmeer. De vereniging werd genoemd naar een verdronken dorp dat zich ongeveer ter hoogte van het huidige eilandje in het meer bevond. Het Braakmanmeer ontstond toen begin de jaren vijftig een zeearm van de Westerschelde, de “Braakman”, werd afgedamd. Door die afdamming zijn niet alleen enkele Nederlandse dorpjes, waaronder het omwille van de mosselgerechten vermaarde Philippine, van de zee afgesneden, maar tevens het Belgische vissersdorpje Boekhoute. Daar ligt nu nog steeds een vissersboot uit die tijd voor de kerk. Het resterende Braakmanmeer werd nadien ingericht voor recreatieve doeleinden en in het bijzonder voor de watersport. De drooggevallen gebieden werden landbouwgebied, natuurgebied of kregen eveneens een recreatieve functie.

WV Vremdijck heeft zich steeds gevestigd op het recreatiedomein “De Braakman”, tegenwoordig Marina Beach genaamd. Doordat er op dat recreatiedomein een bungalowpark en tevens een camping gekomen zijn, wordt er een ruime aantrekkingskracht uitgeoefend die ertoe geleid heeft dat de bezoekers ervan diverse nationaliteiten hebben. Dat wordt uiteraard weerspiegeld in het ledenbestand van onze vereniging: met de Belgische grens op nauwelijks 5 kilometer afstand, is het niet verwonderlijk dat ongeveer de helft van onze leden in België woont. Verder zijn er steeds enkele leden geweest uit Duitsland. 

Gezien het feit dat er zo’n nauwe banden zijn met vooral België, worden er elk jaar nog steeds een Laserwedstrijd en een Optimistwedstrijd georganiseerd die zowel op de Belgische kalender als op de Nederlandse kalender staan.

Destijds was er tevens een vrij grote jachtwerf, de “Isabella Jachtwerf”, nabij het haventje waar er diverse zeilboten gebouwd werden: vooral Spankers en Volksboten. Aangezien de Spanker de meest spectaculaire zeileigenschappen heeft, werden er vanaf de oprichting van de vereniging tot op heden onafgebroken jaarlijkse clubkampioenschappen Spanker georganiseerd. Op een gewone clubwedstrijd starten een tiental Spankers. Op de Spankerwedstrijd, die op de kalender staat van de Spankerklasseorganisatie, loopt dat aantal uiteraard nog op. Op de Nederlandse Kampioenschappen Spanker vertegenwoordigt onze vereniging ongeveer een kwart van het deelnemersveld.

Onze open klasse wordt bevolkt door 420’s, Vauriens, Splashes, Lasers en nog enkele andere open boten waarvan er vaak maar één meevaart.  Verder ziet het er naar uit dat de opkomst in vooral de Splash en misschien ook in de 420 en de Laser een aantal keer zo groot zal zijn dat deze boten als een zelfstandige klasse zullen kunnen deelnemen aan de wedstrijden.

De Laser kent sowieso één wedstrijd als zelfstandige klasse, namelijk de wedstrijd die ook op de Belgische kalender staat. De deelname loopt bij deze wedstrijd op tot ongeveer 30 boten.

Tenslotte bestaat er tevens een Optimistklasse met een deelnemersveld dat op gewone clubwedstrijden varieert tussen de 5 en de 15 boten en dat op de wedstrijd die tevens op de Belgische en de Nederlandse kalender staat, de Bobonne Cup Optimist – Delta Combi oploopt tot ongeveer 70 boten. Tijdens deze wedstrijd vaart ook de Splash altijd als een zelfstandige klasse en vaart er tevens nog een open klasse, zodat het totale aantal deelnemers kan oplopen tot zo’n 100 deelnemers.

Ter stimulering van de Optimist worden er tien zaterdagen trainingen gegeven en wordt er in juli een vijf dagen durende trainingsweek ingericht, waaraan er zowat 25 Optimisten deel nemen. De Optimist, de instapboot voor de jeugd bij uitstek, is dus ook bij ons altijd erg populair gebleven. Het totaal aantal deelnemers tijdens een trainingsweek bedraagt ongeveer 45 zeilers. Diegenen die niet in een Optimist zeilen, varen dan in Laser –in diverse uitvoeringen-, Splash, Vaurien en 420.