Lidmaatschap

Inschrijven

Wilt u lid wordenvan onze vereniging, meldt u dan aan via het onderstaand inschrijfformulier. Gelieve dit in te vullen en ondertekend terug te sturen naar onze secretaris (vremdijck(at)clemmens.be)

 

Lidgeld

Gezinslidmaatschap = € 98,10 per jaar

 

Betalingsgegevens:

- Rekeningnummer: NL 41 RABO 0392 4307 62 - op naam van W.V. Vremdijck

- bic: rabonl2u

 

Lidmaatschap afmelden

Bent u van plan uw lidmaatschap op te zeggen, laat dit dan uiterlijk 31 december weten aan de secretaris per e-mail of brief. 

Bij niet tijdige opzegging van uw lidmaatschap, geldt een contributieplicht voor het gehele volgende jaar.

vremdijck(at)clemmens.be